Lotniskowiec wiedzy

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury i Fundacja OIC Poland zapraszają osoby pracujące do wzięcia udziału w projekcie „Lotniskowiec wiedzy”.

Reklamy

OFERUJEMY SZKOLENIA:

1. Recepcjonista/tka – informator/ka 120 godzin (z modułem językowym 60 godzin)
2. Kasjer/ka walutowo-złotówkowy/a 27 godzin (z modułem języka angielskiego)

Reklamy

Poza wybranym szkoleniem skorzystają Państwo z treningu interpersonalnego w wymiarze 20 godzin/os oraz doradztwa zawodowego (4 godziny/os).

Szkolenia odbywać się będą w ciągu tygodnia lub w systemie weekendowym i dostosowane będą do potrzeb uczestników.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby:

* dorosłe, pracujące (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
* posiadające co najwyżej średnie wykształcenie,
* z własnej inicjatywy zainteresowane uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
* zamieszkałe i zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferujemy:

* materiały szkoleniowe,
* zwrot kosztów dojazdu,
* dyplom/zaświadczenie udziału w projekcie,
* poczęstunek w trakcie szkoleń.

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
Ul. 3-go Maja 37
22-500 Hrubieszów
84 696 48 80