LX Sesja Rady Miasta Hrubieszowa cz. 2

LX sesja Rady Miasta Hrubieszowa, która odbyła się w dniu 6.10.2014 r. – cz. 2.

Reklamy


LX sesja Rady Miasta Hrubieszowa – cz. 2 

6.10.2014 r.

 

W tej części relacji:

Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji komunalnych.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku biurowym przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 poprzez wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych. Ciąg dalszy w części 3.

 

Wideo »


hrubieszow.tv