Małgorzata Bocheńska o elektrowni fotowoltaicznej w Hrubieszowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie wybudowało elektrownię fotowoltaiczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja miała wartość blisko 850 tys. zł brutto.

Reklamy

 

Rozmowa z Panią Małgorzatą Bocheńską – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie


Wiele się u Państwa dzieje w ostatnim czasie. Realizujecie Państwo poważne inwestycje.

Tak, to prawda. Mamy dość intensywny czas pod względem inwestycji. Część z nich realizujemy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ – jak np. budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW), na której skupimy się w dzisiejszej rozmowie, inne realizujemy ze środków własnych.


Fotowoltaika to obecnie modny kierunek.

Faktycznie, nikogo już nie dziwią panele na dachach naszych domów. Część z nich zostało zamontowanych dzięki projektowi realizowanemu przez Urząd Miasta, część to indywidualne inwestycje mieszkańców. W naszym przypadku proces powstawania tej instalacji trwał kilka lat. Rozpoczął się w 2016 roku od sporządzenia dokumentacji projektowej oraz otrzymania warunków przyłączenia do sieci energetycznej PGE. Na początku 2017 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Przygotowywaliśmy się do tej inwestycji, ale wiedzieliśmy, że bez środków zewnętrznych nie będziemy mogli jej zrealizować. Fotowoltaika pomimo, że jest coraz bardziej widoczna w naszym bezpośrednim otoczeniu wciąż jest bardzo drogą inwestycją. Wartość naszej instalacji to blisko 850 tys. zł.


Jaki jest w takim razie przewidywany okres zwrotu poniesionych kosztów?

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektanci zrobili symulację, w której założyli 2% wzrost cen energii elektrycznej ze stawką wyjściową 353,35 zł/MWh. Przy takich założeniach inwestycja miała się zwrócić się po 15 latach. Dziś wiemy, że ten prognozowany okres skróci się z dwóch powodów: 1) inwestycja realizowana jest z udziałem dotacji ze środków unijnych; 2) wzrost cen energii elektrycznej jest bardziej dynamiczny niż zakładano. Cena energii elektrycznej w roku 2020 wzrosła do 395,32 zł/MWh, co daje nie 2%, a blisko 12% wzrost cen.


Czy w związku z tą inwestycją podwyżki cen energii nie będą dla Państwa odczuwalne?

Wybudowana elektrownia fotowoltaiczna produkować będzie energię elektryczną jedynie na potrzeby własne SUW. Prognozuje się, że będzie zapewniać ok. 50% zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu. Pozostałe nasze obiekty tj. oczyszczalnia ścieków, budynek administracyjny, przepompownie, zaopatrywane są w energię od dostawcy wyłonionego w ramach przetargu. Dlatego wybudowana instalacja nie uwolni nas od skutków podwyżki cen, a jedynie je złagodzi.


Jaka jest wydajność Państwa instalacji?

Szacuje się, że nasza elektrownia produkować będzie niewiele ponad 200MWh rocznie. Mieszkamy w regionie z największą statystycznie liczbą dni słonecznych w roku, co czyni instalacje fotowoltaiczne efektywniejszymi. Wg prognoz, nasza elektrownia najwięcej energii produkować będzie od maja do lipca, natomiast najsłabsze wyniki osiągać będzie od listopada do lutego.


Wybudowana przez Państwa instalacja wygląda imponująco.

Wrażenie robi wielkość instalacji, na którą składa się ponad 600 sztuk paneli ułożonych w systemie południowym. Całość instalacji posadowiona jest na gruncie, na konstrukcji wsporczej tzw. stołach, co czyni je bardziej widocznymi od tych lokalizowanych na dachach budynków. Osiem rzędów stołów z modułami fotowoltaicznymi zajmuje powierzchnię ok. 0,1 ha.


Czy planujecie Państwo budowę jeszcze innych instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)?

Tak. Dysponujemy już dokumentacją techniczną oraz pozwoleniami na budowę dwóch kolejnych instalacji – na terenie Oczyszczalni Ścieków, gdzie zapotrzebowanie na energię jest największe oraz na budynek administracyjny znajdujący się przy ulicy Kruczej 20. Budowę tych instalacji również chcielibyśmy zrealizować przy współudziale środków unijnych, dlatego 12 marca 2020 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że uda nam się te środki pozyskać.

 

info, fot.: UM Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody

WIADOMOŚCI – Fotowoltaika na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie