Marcin Zając wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie

Na sesji w dniu 25 września, Rada Powiatu zdecydowała o powołaniu radnego Marcina Zająca na stanowisko przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie.

Reklamy

Decyzją Rady Powiatu w Hrubieszowie, radny Marcin Zając wybrany został na stanowisko przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, jako przedstawiciel Starosty Hrubieszowskiego.

Marcin Zając zastąpi na stanowisku Jana Mołodeckiego. Za powołaniem było 11 radnych, 6 zagłosowało przeciw.

Rada Społeczna SP ZOZ jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu w Hrubieszowie oraz doradczym Dyrektora SP ZOZ.

Marcin Zając, dziękując za zaufanie w wyborze jego osoby na stanowisko przewodniczącego rady, zadeklarował chęć współpracy, rozwoju, zaangażowania oraz przede wszystkim słuchania głosu mieszkańców powiatu hrubieszowskiego.


fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie