Marek Kata nie jest już członkiem Zarządu Powiatu

Na sesji w dniu 19 grudnia Rada Powiatu przyjęła rezygnację i zwolniła Marka Katę z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W związku z rezygnacją Marka Katy z funkcji członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, Rada Powiatu odpowiednią uchwałą przyjęła jego rezygnację i zwolniła go z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W uzasadznieniu do podjętej uchwały czytamy:

Reklamy

Art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)  stwierdza, iż do właściwości rady powiatu należy wybór i odwołanie zarządu.

W związku z pisemną rezygnacją Pana Marka Jerzego Katy z funkcji członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, mając na uwadze zapisy art. 31c ustawy o samorządzie powiatowym, które stanowią iż, w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. W tym stanie rzeczy niniejsza uchwała jest zasadna.

Przypomnijmy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rady Powiatu Hrubieszowskiego wniosek o odwołanie Marka Katy z funkcji członka zarządu powiatu. Jako powód podało naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej. Powołując się na oświadczenie majątkowe radnego CBA dowodzi, że późno wyłączył się on z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Radny na celowniku CBA

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: CBA chce odwołania radnego powiatowego