Maria Skłodowska-Curie w Hrubieszowie

Wystawę zorganizowaną z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie i Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny małżonków Du Chateau w Hrubieszowie oglądać można od dnia 29 kwietnia do 25 września 2011 r. w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki, ogłasza rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny,
w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskiego, historii, algebry, wcielając w życie ideały pozytywizmu. Za tę nielegalną działalność groziło Jej nawet zesłanie. Podczas I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia.

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Maria Skłodowska-Curie jako jedyna kobieta uczestniczyła w Konferencjach Solvayowskich – dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczonych. Po Jej śmierci Albert Einstein w pięknym eseju napisał, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których przyszło mu poznać.

Wystawę zorganizowaną z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie i Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny małżonków Du Chateau w Hrubieszowie oglądać można od dnia 29 kwietnia do 25 września 2011 r. w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

***

Info:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie