Marta Majewska: Każdy mieszkaniec jest dla nas ważny

Każdy mieszkaniec jest dla nas ważny – Rozmowa z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa.

Reklamy

 

Od listopada 2018 r. pełni pani funkcję burmistrza. Czy doświadczenie, jakie w  poprzedniej kadencji zdobyła pani jako zastępca burmistrza będzie teraz procentować przez najbliższe 5 lat?

–  Funkcję zastępcy pełniłam przez cztery lata i był to zdecydowanie dobrze wykorzystany czas. Wiele się wówczas nauczyłam o pracy w samorządzie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiem dokładnie, jakie aspekty polityki samorządowej warto kontynuować, a co wymaga wprowadzenia zmian.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki podpisało umowę na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Hrubieszowie. Na kiedy planowana jest realizacja inwestycji?

– Kryta pływalnia powstanie na terenie miasta, ale projekt powstawał z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu hrubieszowskiego, dlatego chcemy zawrzeć porozumienie z powiatem i gminami na finansowanie tej inwestycji. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, to latem ogłosimy przetarg, a sama budowa rozpocznie się jesienią tego roku.

 

W tym roku ma ruszyć też inna ważna dla miasta inwestycja. O co dokładnie chodzi?

– Rozpocznie się remont budynku Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. S.K. Du Chateau przy ul. 3 Maja. Powstanie tam Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa – miejsce użyteczności publicznej dla mieszkańców miasta i organizacji pozarządowych. Sam budynek będzie mieścił również Miejską Bibliotekę Publiczną – rozbudowaną i nowocześniejszą. Inwestycja jest pokłosiem projektu „Modelowa Rewitalizacja Hrubieszowa”, którą realizujemy od 2016 r. Powoli dobiega też końca termomodernizacja budynku Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3.

 

Jakie są plany odnośnie infrastruktury drogowej na terenie miasta?

– Będziemy kontynuować modernizację dróg i chodników we współpracy z innymi zarządcami. Obecnie jesteśmy już po rozmowach z władzami powiatu w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie miasta i jestem dobrej myśli. W tym roku zostanie wyremontowana wspólnie z powiatem ul. Ciesielczuka oraz ul. Ludna i Targowa prowadząca do targowiska „Mój Rynek”. Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg zamierza wyremontować ul. Listopadową. Remontujemy oczywiście na bieżąco także ulice miejskie. Ponadto będziemy kontynuować budowę placów zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta. Nie są to duże inwestycje, ale bardzo istotne. Dzięki nim Hrubieszów staje się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

 

Czy Hrubieszów oferuje wsparcie dla inwestorów i przedsiębiorców?

– Na terenie miasta znajduje się obecnie dziewięć uzbrojonych działek inwestycyjnych, które są przygotowane m.in. pod stacje paliw, zakłady produkcyjne czy usługi komercyjne. Dla przedsiębiorców, którzy spełniają odpowiednie warunki mamy przewidziane też ulgi podatkowe. Planujemy nawiązanie współpracy z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. W najbliższym czasie zorganizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami TSSE w celu omówienia możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia podatkowego. W dialogu z przedsiębiorcami pomaga Hrubieszowska Rada Gospodarcza, która jest jednym z organów doradczych działających przy Burmistrzu. Niebawem ogłoszę nabór do Rady Gospodarczej na obecną kadencję poprzednia skończyła soją działalność wraz z upływem kadencji.

 

Ile obecnie rad społecznych działa w naszym mieście i w czym pomagają?

– Rady społeczne są organami opiniotwórczo-doradczymi. Obecnie w Hrubieszowie działa Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów i Rada Pożytku Publicznego. Niebawem rozpocznie się też nabór do Hrubieszowskiej Rady Kobiet. W kwietniu została powołana Rada Sportu, która skupia hrubieszowian związanych z różnymi dziedzinami sportu i czynnie działających w tej materii dla miasta. Rady zrzeszają osoby działające społecznie, które swoim doświadczeniem chcą pomóc w rozwoju miasta. Rada Seniorów na swoich spotkaniach porusza problemy osób starszych, mieszkających w naszym mieście, a Młodzieżowa Rada Miasta od lat działa w imieniu młodych mieszkańców Hrubieszowa. Dla samorządu to ważne wsparcie i sygnał, że mieszkańcy chcą budować społeczeństwo obywatelskie i czynnie uczestniczyć w rozwoju naszego miasta.

 

W Hrubieszowie coraz chętniej działają seniorzy. Skąd taka aktywność osób starszych i w jaki sposób miasto wspiera ich aktywizację?

– Seniorzy wciąż są bardzo niedocenianą grupa, choć na szczęście stopniowo zaczyna się to zmieniać. Osoby starsze stanowią dużą część Hrubieszowa, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Z tego powodu powołaliśmy wspomnianą Radę Seniorów, a Hrubieszowski Dom Kultury dysponuje wykwalifikowaną kadrą instruktorów, którzy z powodzeniem prowadzą zajęcia dla członków Klubu Złotego Wieku. To bardzo liczna grupa, która chętnie uczęszcza na zajęcia, uczy się i zgłasza własne inicjatywy. Od marca w budynku HDK działa również Dom Seniora CZAS, który jest projektem PCK, a jego oferta jest skierowana szczególnie do seniorów, którzy nie mieli jeszcze okazji udzielać się na zajęciach.

 

A co z dostępnością miejsc w miejskich przedszkolach?

– Wciaż podejmujemy działania mające na celu zapewnienie dostępności jak największej liczby miejsc w przedszkolach. Od kilku lat otwierane są oddziały zerowe/ przedszkolne w szkołach podstawowych dedykowane dla dzieci 5 i 6 letnich, co skutkuje zwiększeniem miejsce w przedszkolach. Warto dodać, że od 1 marca istnieje możliwość dokonywania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu w formie elektronicznej.

 

Elektroniczna płatność za przelewy to dopiero początek tego typu zmian?

– Zdecydowanie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania dwóch projektów, które umożliwią cyfryzację urzędu i tym samym ułatwią mieszkańcom Hrubieszowa komunikację z samorządem i załatwienie spraw bez obowiązku wizyty w urzędzie. Pierwszy z nich to „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”. Drugi projekt dotyczy elektronicznej platformy partycypacji społecznej. W wolnym tłumaczeniu chodzi o to, że platforma ma umożliwiać pozyskiwanie od mieszkańców pomysłów na rozwiązanie zauważonych przez nich problemów miejskich i pomysłów na rozwój miasta. Ma również umożliwić zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. Najważniejsze jest teraz, by maksymalnie usprawnić działanie urzędu oraz ułatwić dialog z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest tak samo ważny i ma prawo decydować o tym, jak rozwija się Hrubieszów.

 

(źródło: Gazeta Hrubieszowska, fot. Marta Szpinda)