Matko Pomocy Nieustającej – proś Boga za nami… Odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

28 czerwca br. parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie przeżywała swój doroczny Odpust.

Reklamy


W niedzielę, o godz. 12.00 sumę odpustową odprawił J.E. ks. Biskup Vitalis Skomarowski z Łucka – Ukraina. Mszę św. odprawiono na placu kościelnym z ceremoniałem wojskowym, w oprawie zespołu „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały i orkiestry wojskowej z Zamościa.

Nasz Odpust zaszczycili swoja obecnością: Burmistrz Miasta Tomasz Zając, komendant Straży Granicznej kpt. Mariusz Kulczyński, kierownik Urzędu Celnego Ryszard Krawczyk, dyrektor Zakładu Energetycznego z Chełma Dariusz Fornal, ks. Jan Kot z parafii prawosławnej, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Wojska.

Ksiądz Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przy dźwiękach marsza. Po rozpoczęciu Mszy św. koncelebrowanej, Księdza Biskupa powitał Burmistrz Miasta Tomasz Zając wręczając kwiaty.

Następnie przywitał  Księdza Biskupa ks. prałat Andrzej Puzon, który powiedział m. in. „ Opatrzność Boża przyprowadziła Księdza Biskupa na Gody Maryjne do Hrubieszowa. Chcemy Matce Bożej – Królowej Pokoju – pokłonić zarówno Naród Ukraiński doświadczony wojną jak i Naród Polski, który ten bolesny problem przerabiał. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie.”

Ks. Biskup odprawił uroczystą Mszę św. i wygłosił Słowo Boże.

W homilii podziękował w imieniu Jego narodu za dar modlitwy i za wszelką pomoc materialną. „Proszę Was, módlcie się za nas, abyśmy też potrafili przebaczać i żyć w pokoju.”

 

 

Parafia MBNP