MCK Hrubieszów: Staże i bezpłatne kursy zawodowe dla młodych

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie zaprasza do udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące warunki:

Reklamy

 

– ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,

– nie pracują lub są bierne zawodowo,

– nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia.

 

W ramach projektu możliwość odbycia kursów zawodowych (magazynier + wózek widłowy, barman-kelner oraz inne do wyboru), a następnie płatny staż zawodowy z możliwością zatrudnienia. W ramach projektu przewidziane są również zajęcia z doradcą zawodowym, możliwość odbycia kursu językowego lub komputerowego (z uzyskaniem certyfikatu), oraz dla każdego uczestnika metamorfoza (kosmetyczka, fryzjer) – warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.

 

Więcej informacji:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP,

ul. Krucza 20 (budynek PGKiM) w Hrubieszowie

godziny otwarcia 7.45-15.45

tel. 846964318, 507692096