Mediacje rówieśnicze w Jedynce

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie (Jedynka) realizuje program „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”, przebiegający pod patronatem Sądu Okręgowego i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Reklamy

 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a także promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej.

Uczniowie klas I-II gimnazjum, za pomocą ankiety skierowanej do nich, wybrali spośród siebie koleżanki i kolegów, którzy ich zdaniem spełniliby się w roli mediatorów rówieśniczych. W szkoleniu dla mediatorów bierze udział 23 osoby, których zadaniem po ukończeniu szkolenia będzie uczenie rówieśników, że każdy konflikt można rozwiązać przez dialog, prowadzący do porozumienia.

Szkolenie z zakresu mediacji zaplanowano jako cykl zajęć warsztatowych, prowadzonych przez psychologa i mediatora. Do udziału w realizacji programu na terenie ZSM Nr 1
w Hrubieszowie, zaproszeni zostaną także przedstawiciele zawodów prawniczych.

Uczniowie otrzymają odpowiedź na pytania: czym jest prawo i kiedy mamy do czynienia
z jego naruszeniem. Poznają anatomię i psychologię konfliktu oraz przyswoją sobie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i metodę  prowadzenia postępowania mediacyjnego. Dla uczestników programu przygotowane zostaną konkursy:
 plastyczny i literacki, promujące ideę mediacji.

Pretendenci do roli mediatorów, rozpoczęli swoje szkolenie od warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, które w dniu 25.11.2014r. przeprowadził dr Piotr Kwiatkowski, pracownik UMCS Lublin.

Koordynatorem programu w ZSM nr 1 w Hrubieszowie jest Marta Kuczyńska-pedagog szkolny, mediator.

 

 

źródło i fot. ZSM nr 1