9 grudnia 2023

Metody aktywizacyjne – doskonalenie nauczycieli

W dniach: 10 i 17 marca 2014 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyły się szkolenia dla nauczycieli o tematyce: „Metody aktywizacyjne w pracy z grupą”. Szkolenia zorganizowane zostały we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

Wzięli w nich nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy i pedagodzy – łącznie 66 osób z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Bartosiewicz, nauczyciel – współpracownik Centrum Szkoleń i Animacji w Chełmie. Zajęcia miały formę warsztatów, podczas których uczestnicy rozwijali umiejętność stosowania metod aktywizacyjnych w procesie dydaktycznym. Nauczyciele ćwiczyli różne formy autoprezentacji. Wzięli udział w zabawach: „Walizka”, „Krok do przodu”, „Gdybym była owocem…” i innych. Następnie poznali skuteczne metody aktywizacji i integracji grupy. Prowadząca omówiła istotę procesów motywacyjnych oraz znaczenie pozytywnych relacji i właściwej komunikacji w grupie. Pracując w kilkuosobowych zespołach, uczestnicy zastanawiali się nad predyspozycjami i cechami, jakie powinien posiadać dobry wychowawca. Prowadząca omówiła ciekawe i nieschematyczne gry i ćwiczenia podnoszące energię grupy, pobudzające jej kreatywność, a także gry i zabawy przeciwko agresji. Uczestnicy wzięli udział w zabawach: z balonami, z kubkami z wodą, „Gorące krzesło” i innych. Mieli za zadanie nadać telegram do drugiej grupy, układając treść do liter słowa „traktor”, czy stworzyć kolaż z gazet.

Reklamy

Podczas warsztatów nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć. Wymienili własne doświadczenia zawodowe. Zapoznali się też z najnowszą literaturą psychologiczną i pedagogiczną, dostępną w Bibliotece.

 

źródło i fot. BPH