15 lipca 2024

Miasto Hrubieszów rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Urząd Miasta Hrubieszowa informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. Lokalizacje można zgłaszać do 8 czerwca.

Reklamy

 

Urząd Miasta Hrubieszowa informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Reklamy

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków irealizacji projektu można uzyskać na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15,  tel. 84 6962380 wew. 55.

Reklamy

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: 

Zakładka Krok pop kroku

 

Do pobrania:

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

 

źródło: UM Hrubieszów