Miasto Hrubieszów w konkursie Zdrowa Gmina

Hrubieszów

Reklamy

Władze miasta Hrubieszowa w trosce o zdrowie mieszkańców zgłosiły Gminę Miejską Hrubieszów do konkursu Zdrowa Gmina. Zadaniem Gminy Miejskiej Hrubieszów będzie przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Z danych statystycznych wynika, że w Polsce co roku 14 000 kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi, z czego ponad 1/3 umiera. Z kolei na raka szyjki macicy rocznie zapada 3 500 kobiet, gdzie co druga przegrywa z nowotworem. W każdym roku na raka jelita grubego zachorowuje ponad 13 000 osób, a ponad 9 000 umiera.

Polska Unia Onkologii ogłosiła II edycję konkursu Zdrowa Gmina adresowanego do 6 województw w tym województwa lubelskiego. Celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, tj. na: mammografię, cytologię i kolonoskopię, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
i Narodowy Program Zwalczania chorób Nowotworowych (NPZChN).

Władze miasta Hrubieszowa w trosce o zdrowie mieszkańców zgłosiły Gminę Miejską Hrubieszów do konkursu Zdrowa Gmina. Zadaniem Gminy Miejskiej Hrubieszów będzie przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań skryningowych.

Nagrodami w konkursie Zdrowa Gmina są czeki o łącznej wartości 175 000 zł.:
I miejsce 100 000 PLN,
za II – 50 000 PLN,
za III – 25 000 PLN.

Zachęcamy mieszkańców Hrubieszowa do czynnego udziału w działaniach podjętych w ramach konkursu Zdrowa Gmina.

Kobiety – mieszkanki Hrubieszowa w wieku 25 – 59 lat, które w ciągu 3 lat nie miały wykonywanych badań cytologicznych zachęcamy do zgłoszenia się na bezpłatne badania cytologiczne wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:05 w Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2.

Kobiety – mieszkanki Hrubieszowa w wieku 50 – 59 lat, które w ciągu 2 lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych zachęcamy do zgłoszenia się na bezpłatne badania mammograficzne wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00 w Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2(wymagana wcześniejsza rejestracja).

Na badania kolonoskopowe zachęcamy mieszkańców Hrubieszowa w wieku 50 – 65 lat nie mających objawów raka jelita grubego oraz mieszkańców w wieku od 40 lat obciążonych genetycznie- mających co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego i mieszkańców w wieku 25 – 65 lat pochodzących z rodzin szczególnego ryzyka.

Badania kolonoskopowe przeprowadza SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 tel. 84 677 37 42.

NIE ZWLEKAJ ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIA PROFILAKTYCZNE – WCZESNE WYKRYCIE RAKA DAJE SZANSĘ JEGO WYLECZENIA!