Między nami Ośrodkami

W dniu 29 listopada 2011r. mieliśmy okazję po raz ostatni spotkać się w ramach projektu „Między nami Ośrodkami” współfinansowanego przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie to odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie pod hasłem „Słowa, ruch i cienie to najpiękniejsze przedstawienie”.

Reklamy

W trakcie spotkania uczestnicy wzięli udział w kalamburach, pięknym czytaniu wierszy, w quizie, zadaniach logiczno – matematycznych. Wykonali plakat składający się z rozwiązanych zadań, pobawili się pantomimą, rozwiązali krzyżówkę. Ułożyli kodeks kulturalnego zachowania się oraz z rozsypanki wyrazowej hasło promujące Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie skąd Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do projektu.

W trakcie realizacji zadania uczestnikom zostały wręczone słodkie upominki, którymi mogli posilić się na miejscu .

Reklamy

Spotkanie uświetnił występ zespołu tanecznego „Rytm” z SOSW w Hrubieszowie.

Na zakończenie realizacji zadania każdy uczestniczący w projekcie Ośrodek otrzymał dyplom oraz statuetkę. Natomiast uczestnicy oprócz słodkiego upominku otrzymali jeszcze: opaski zwierzątek na rękę, aniołki oraz świąteczny prezent.

DZIĘKUJEMY wszystkim osobom, dzięki którym zadanie to zostało zrealizowane, ale przede wszystkim Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie, Województwu Lubelskiemu, PFRON -owi, bo bez ich wsparcia finansowego realizacja tego zadania nie byłaby możliwa.

Zdjęcia »

***

Stowarzyszenie Mamy Siebie