Między Nami Ośrodkami

Pod koniec października Stowarzyszenie „Mamy Siebie” rozpoczęło realizację projektu „Między Nami Ośrodkami”. W ramach wymienionego zadania zorganizowane będą trzy spotkania integracyjno – sportowo – kulturalno – profilaktyczne, po jednym w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w: Hrubieszowie, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

Reklamy

Pod koniec października Stowarzyszenie „Mamy Siebie” rozpoczęło realizację projektu „Między Nami Ośrodkami”, działania zostały dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

W ramach wymienionego zadania zorganizowane będą trzy spotkania integracyjno – sportowo – kulturalno – profilaktyczne, po jednym w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w Tomaszowie Lubelskim, pod hasłem „Radość, relaks, ruch”. Uczestnicy tworzyli osiem zespołów po sześć osób (po dwie z każdego ośrodka). Czterdzieści osiem osób próbowało swoich sił w różnych konkurencjach sportowych. Wszystkim osobom przyświecała idea zdrowej rywalizacji, a w nagrodę za to każdy uczestnik otrzymał na zakończenie złoty medal.

Po ogromnym wysiłku fizycznym był czas na zasłużony słodki odpoczynek.

Gratulujemy i zapraszamy na następne spotkanie do Zamościa.

***

Zdjęcia »

***

Stowarzyszenie Mamy Siebie