Międzynarodowe szkolenie wysokogórskie

Udział w nim wzięli podchorążowie wrocławskiej Uczelni, Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz Szkoły Oficerskiej z Drezna. W szkoleniu uczestniczyli również żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Reklamy

Doskonalenie i wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia działań w terenie wysokogórskim w zimie były głównymi celami Międzynarodowego Zimowego Szkolenia Wysokogórskiego zorganizowanego w dniach 13-18 lutego 2012 roku w Karpaczu przez Sekcję Szkoleń Wysokogórskich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Udział w nim wzięli podchorążowie wrocławskiej Uczelni, Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz Szkoły Oficerskiej z Drezna. W szkoleniu uczestniczyli również żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Program zajęć teoretycznych obejmował przeciwdziałanie podstawowym zagrożeniom w terenie wysokogórskim w okresie zimowym oraz postawy lawinoznastwa. Uczestnicy szkolenia budowali stanowiska alpinistyczne w śniegu i lodzie, uczyli się asekuracji lotnej oraz hamowania czekanem po upadku w terenie eksponowanym. Dla wszystkich była to okazja do nabycia lub doskonalenia umiejętności wykonywania wielogodzinnych marszów w terenie wysokogórskim w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych z wykorzystaniem nart turowych oraz rakiet śnieżnych, jak również wykonania i nocowania w jamach śnieżnych.

Szkolenie zabezpieczali podchorążowie-instruktorzy sekcji, wsparci wyposażeniem przez firmy Meindl i Viking. Była to dla nich okazja do przekazania wiedzy specjalistycznej oraz doskonalenia umiejętności metodycznych w prowadzeniu szkoleń w górach.

„Tego rodzaju szkolenia prowadzone przez Sekcję Szkoleń Wysokogórskich WSOWL są formami aktywizacji podchorążych oraz stanowią sposób nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie szkoleń wysokogorskich, które skutkują nabyciem przez podchorążych naszej uczelni państwowych uprawnień instruktorskich, przydatnych w dalszej pracy zawodowej w jednostkach rozpoznawczych, piechoty górskiej, powietrzno-desantowych czy wojsk specjalnych” – komentuje major doktor Andrzej Demkowicz.

W ciągu sześciodniowego wyjazdu uczestnicy mieli rownież okazję nawiązać nowe kontakty procentujące dalszą współpracą, jak również zapoznać się z metodyką szkoleń wysokogórskich wykorzystywaną w WSOWL, jak i w armiach naszych poludniowych i zachodnich sąsiadów.

Tekst: sierż. pchor. Jarosław Kowalski
Zdjęcia: WSOWL