Międzynarodowy turniej siatkarski

Hrubieszów

Reklamy

W dniach 13 – 14 marca w dwóch hrubieszowskich halach sportowych (HOSiR i SP nr 2) rozegrany zostanie VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

***

REGULAMIN
VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
HRUBIESZÓW 13 – 14.03.2010r.

CEL IMPREZY:
– POPULARYZACJA PIŁKI SIATKOWEJ
– INTEGRACJA ŚRODOWISK SPORTOWYCH MIAST, GMIN I OŚRODKÓW ZAPRZYJAŹNIONYCH Z MIASTEM HRUBIESZÓW
– ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z OKRĘGAMI PRZYGRANICZNYMI UKRAINY
– WYŁONIENIE MISTRZA VIII EDYCJI TURNIEJU

TERMIN:
– 13 – 14.03.2010r. (SOBOTA, NIEDZIELA) OD GODZ. 9:00

MIEJSCE:
– HALA SPORTOWA HRUBIESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. CIESIELCZUKA 2
– HALA SPORTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. ŻEROMSKIEGO 29

ORGANIZATORZY:
– URZĄD MIEJSKI W HRUBIESZOWIE
– HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HRUBIESZOWIE

UCZESTNICTWO:
– W TURNIEJU UCZESTNICZĄ AMATORSKIE ZESPOŁY MĘSKIE LUB MIESZANE Z TERENU MIASTA I GMIN POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO ORAZ ZAPRZYJAŹNIONYCH MIAST Z TERENU UKRAINY I POLSKI
– WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST PRZESŁANIE LISTY (ZGŁOSZENIA) ZESPOŁU Z IMIENNYM WYKAZEM ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK) Z PIECZĄTKĄ I PODPISEM LEKARZA
– DRUŻYNY ZGŁOSZONE OBOWIĄZUJE WPISOWE 150 ZŁ OD ZESPOŁU
PŁATNE U ORGANIZATORA W DNIU IMPREZY
– ZESPOŁY ZAPROSZONE Z TERENU UKRAINY SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY WPISOWEGO
– TERMIN ZGŁASZANIA ZESPOŁÓW UPŁYWA Z DNIEM 10.03.2010r.

SYSTEM ROZGRYWEK:
– UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW
– PRZEWIDUJE SIĘ ROZGRYWKI ELIMINACYJNE W GRUPACH PROWADZONE RÓWNOLEGLE NA DWÓCH HALACH SPORTOWYCH W PIERWSZYM DNIU TURNIEJU
– MECZE FINAŁOWE ORAZ MECZE O KOLEJNE MIEJSCA W TURNIEJU ROZEGRANE ZOSTANĄ W NIEDZIELĘ 14.03.2010 r., W HALI HOSiR

NAGRODY:
– ZA MIEJSCA I – III ZESPOŁY OTRZYMUJĄ PUCHARY, ZA POZOSTAŁE MIEJSCA STATUETKI
– WSZYSTKIE DRUŻYNY OTRZYMUJĄ OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY
– NAJLEPSI ZAWODNICY OTRZYMUJĄ STATUETKI I DYPLOMY

POZOSTAŁE INFORMACJE:
– DRUŻYNY PRZYJEŻDŻAJĄ NA WŁASNY KOSZT
– OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA ZESPOŁU SPOCZYWA NA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
– UWAGA! DOPUSZCZA SIĘ UCZESTNICTWO W TURNIEJU ZAWODNIKÓW BĄDŹ ZAWODNICZEK POTWIERDZONYCH DO ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ I UKRAIŃSKIEJ FEDERACJ SIATKÓWKI, JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY OSOBY W DRUŻYNIE, Z KTÓRYCH MAKSYMALNIE DWIE MOGĄ JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPOWAĆ NA PARKIECIE
– W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA LISTY ZAWODNIKÓW PRZEZ LEKARZA, KAŻDY ZAWODNIK MUSI ZŁOŻYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W IMPREZIE ORAZ O PRZYJĘCIU NA SIEBIE PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE WYPADKI I KONTUZJE
– ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI U ORGANIZATORA POSIŁKÓW
– ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNIACH I NA WIDOWNI

ADERSY I TELEFONY KONTAKTOWE:

HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. CIESIELCZUKA 2
22 – 500 HRUBIESZÓW
TEL/FAX (84)696 23 81

URZĄD MIEJSKI W HRUBIESZOWIE
UL. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA” 1
TEL/FAX (84)696 25 04 TEL. (84)696 23 80

ZAPRASZAMY !

ZGŁOSZENIE – plik do pobrania »