Międzynarodowy wodociąg coraz bliżej

Wspólna inicjatywa budowy wodociągu w Hrubieszowie i Włodzimierzu Wołyńskim nabiera coraz bardziej realnych kształtów. W czwartek 6 października władze Hrubieszowa podpiszą umowę z firmą, która opracuje dokumentację techniczną 23 kilometrów sieci po stronie polskiej.

Reklamy

Podobna procedura na Ukrainie ma się zakończyć w najbliższych dniach. Na przygotowanie obydwu projektów samorządy otrzymały dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Projekt przebudowy wodociągu w Hrubieszowie będzie kosztować ponad 160 tysięcy złotych i ma być gotowy do 10 lutego przyszłego roku. Po stronie ukraińskiej dokumentacja będzie obejmować prawie 10 kilometrów sieci i modernizację dwóch stacji uzdatniania wody. Aż 90 procent kosztów samorządy pokryją ze środków unijnych.

Reklamy

Opracowanie dokumentacji to pierwszy etap projektu pod nazwą „Czysta woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego”. W ubiegłym miesiącu samorządy złożyły wniosek o dofinansowanie robót budowlanych. Pieniądze na ten cel Hrubieszów i Włodzimierz Wołyński chcą pozyskać również z unijnego programu współpracy transgranicznej.

Władze Hrubieszowa mają nadzieję, że ich propozycja zostanie rozpatrzona w przyszłym roku, natomiast prace budowlane są planowane na lata 2013 – 2014. W pierwszym etapie w Hrubieszowie ma być przebudowanych prawie 10 kilometrów sieci wodociągowej, natomiast we Włodzimierzu Wołyńskim ponad 2,5 kilometra i stacje uzdatniania.

Samorządy liczą, że na realizację pozostałych robót również otrzymają wsparcie z Unii Europejskiej.

***

Źródło:
www.ias24.eu