Miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 października 2012 r odbyły się uroczystości miejskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Reklamy

Spotkanie z dyrektorami miejskich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycielami, emerytami i pracownikami administracji, a także przedstawicielami związków zawodowych uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 pod kierunkiem Pan Andrzeja Pachli, Pani Elżbiety Pochylczuk i Pani Jolanty Podlewskiej.
W trakcie uroczystości dziewięciu nauczycieli otrzymało akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. Katarzyna Nowosad – Miejskie Przedszkole Nr 1
 2. Agnieszka Kwiatkowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 3. Ewelina Winiarska – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 4. Alicja Bas – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 5. Marta Lackowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 6. Justyna Marcych – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 7. Joanna Hawryluk – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 8. Małgorzata Koniec – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 9. Dominik Stajszczyk – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

Każdego roku nauczyciele za swój trud, ciężką pracę oraz poświęcenie dla dzieci i młodzieży otrzymują nagrody, wyróżnienia i medale. W tym roku Burmistrz Miasta Hrubieszowa przyznał  10 nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Nagrody otrzymali:

 1. Irena Tarcz – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 2. Małgorzata Sidorska  –  Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 3. Beata Drewnik  –  Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 4. Marzanna    Bielecka  –  Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 5. Andrzej    Jurczyński  –  Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 6. Anna    Dzik  – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 7. Krzysztof    Łopocki  –  Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 8. Irena    Ostrowska  – Przedszkole Miejskie Nr 2
 9. Dorota    Pirogowicz  –  Przedszkole Miejskie Nr 2
 10. Mirosława    Gałan  –  Przedszkole Miejskie Nr 5

W bieżącym roku  grono nauczycieli zostało także wyróżnione resortowymi Medalami za Długoletnią Służbę. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany został Pani Barbarze Kurek – Kaszuba z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3.  Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali –  Anna Dzik, Aneta Franke, Andrzej Gierbienis, Małgorzata Jasina, Aneta Kawalec, Stanisława Szajnoga – nauczyciele Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Bożena Szlonzak również z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. Nagrodę Kuratora Oświaty w 2012 roku otrzymała Pani Teresa Migas – Przedszkole Miejskie Nr 1, Marta Słupna – Zespół Szkół Miejskich Nr 3.

 

Info i foto: UM Hrubieszów