29 września 2023

Miesiąc Kultury Zdrowotnej w ZSM nr 2

Klub Wiewiórka działający przy ZSM nr 2 w Hrubieszowie aktywnie włączył się do obchodów Miesiąca Kultury Zdrowotnej, upowszechniając wśród uczniów wiedzę niezbędną do kształtowania nawyków prozdrowotnych
i proekologicznych.

Reklamy

24 kwietnia 2013r. zorganizowany został konkurs recytatorski pod hasłem „Zdrowe wiersze”, w którym wzięli udział uczniowie klas I – III. Konkurs miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kontakt z literaturą dziecięcą. Uczestnicy wybrali utwory zgodne z tematyką konkursu i ciekawie je zaprezentowali.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. 26 kwietnia 2013r. członkowie Klubu Wiewiórka z klas Ib i IIIc uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną panią Wiesławą Chabros. Pani pielęgniarka w ciekawy sposób mówiła o tym, jaki wpływ na zdrowie naszego organizmu ma sposób odżywiania się, higiena snu i wypoczynku oraz higiena całego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem higieny jamy ustnej.

Reklamy

Członkowie Klubu Wiewiórka włączani są do redagowania gazetek promujących zdrowie i zachęcających do ochrony środowiska naturalnego.

Te i podobne działania przyczyniają się do podnoszenia świadomości zdrowotnej i ekologicznej uczniów.

Reklamy

 

 

Opiekun Klubu Wiewiórka
Katarzyna Beń