Mieszkańcy odwołali przewodniczącą oraz dwóch członków zarządu osiedla Jagiellońskie

W dniu 17 października br. obyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 7 „Jagiellońskie”, którego celem było przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego i Zarządu Osiedla przed upływem kadencji.

Reklamy

 

W tajnych głosowaniach mieszkańcy odwołali Przewodniczącego Zarządu Osiedla Panią Lucynę Żołnierczuk, stosunkiem głosów 48 za odwołaniem, 44 przeciw odwołaniu oraz dwóch członków Zarządu: Panią Annę Hołubik stosunkiem głosów 43 do 41 oraz Panią Barbarę Leńczuk stosunkiem głosów 39 do 36.

Członkami Zarządu pozostały: Pani Janina Kapkin i Pani Agnieszka Kolenda.

Reklamy

Zgodnie ze Statutem Osiedla Jagiellońskie, w przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Miasta zwołuje zebranie mieszańców osiedla dla wyboru nowego przewodniczącego, w terminie 30 dni od daty odwołania.

W tym przypadku zebranie powinno się odbyć do 16 listopada 2019 r. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu przeprowadza samodzielnie zebranie mieszkańców osiedla zwołane przez Przewodniczącego Zarządu.

 

info i fot. UM Hrubieszów