„Miłość niejedno ma imię” – zajęcia dla seniorów

O tym, że miłość to uczucie bardzo zróżnicowane, najpiękniejsze i najtrudniejsze, a także o potrzebie kochania i bycia kochanym – dyskutowali słuchacze Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas zajęć z biblioterapii: „Miłość niejedno ma imię”.

Reklamy


„Miłość jest nieustannym oferowaniem siebie, wzajemnym odsłanianiem się, wzajemnym dzieleniem się.” L. F. Buscaglia.

O tym, że miłość to uczucie bardzo zróżnicowane, najpiękniejsze i najtrudniejsze, a także o potrzebie kochania i bycia kochanym – dyskutowali słuchacze Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas zajęć z biblioterapii: „Miłość niejedno ma imię”. Odbyły się one w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, 18 lutego 2014 roku.

Celem zajęć było podkreślenie znaczenia uczucia miłości w naszym życiu oraz zachęcenie do wzrastania w miłości i odkrywania siebie. Ćwiczeniem wprowadzajacym w tematykę było tworzenie skojarzeń do słowa „miłość”, z wykorzystaniem metody słoneczka. Uczestnicy zapoznali się z wierszem B. Leśmiana „Romans”, który obrazował potrzebę miłości – jak chleba. Wykonywali też zadanie twórcze „Literackie pary kochanków”, dopasowując znane postacie literackie do wybranych utworów. O różnych koncepcjach miłości, jej rodzajach i codziennych przejawach słuchacze dowiedzieli się dzięki prezentowanym tekstom – L. F. Buscaglii: „Miłość. O sztuce okazywania uczuć” i Osho: „Księga kobiet”. Rozdz.: „Miłość”. Skłaniały one do refleksji i indywidualnych przemysleń. Wskazywały także, jak ważne są „Lekcje miłości”, które prowadził dla swoich studentów L. F. Buscaglia. Podczas zajęć seniorzy wzięli udział w zabawach ruchowych: „Pieczenie ciasta” i „Zajęcia skończone”. Zapoznali się również z przygotowanymi sentencjami poświęconymi miłości. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. „Prócz ciebie nic” (W. Kiljański i Kajah). Zajęcia przygotowały i prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk, nauczyciele bibliotekarze Filii. 


Info i fot. BP Hrubieszów