21 września 2023

Minister Kultury dofinansuje remont hrubieszowskiego muzeum

Siedziba Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie pomimo swojego uroku wymaga jednak konserwatorskich zabiegów. Wie o tym każdy, kto przechodzi obok tego zabytkowego budynku.

Reklamy

 

Dworek du Chateau z końca XVIII wieku, wymaga remontu i… remont ten rozpocznie się już w tym roku. Stanie się to za sprawą dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek złożony został przez Powiat Hrubieszowski.

Reklamy

Siedziba Muzeum wpisana jest do rejestru zabytków, wobec czego wymaga szczególnej troski, a prace budowlane i remontowe wymagają zastosowania rozwiązań technicznych i materiałowych wskazanych w zaleceniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Odnowienie całego obiektu w ciągu jednego sezonu nie jest możliwe, także ze względu na koszty takiego przedsięwzięcia. Dlatego zdecydowano się, by remont podzielić na kilka etapów.

Reklamy

I etap polegał będzie m.in. na wykonaniu, niezbędnego w pierwszej kolejności, remontu pokrycia dachowego, kominów i rynien. Prace te przeprowadzone będą jeszcze w tym roku.

W kolejnych etapach gruntownemy remontowi poddana zostanie elewacja, fundamenty oraz ogrodzenie.

Na bieżąco informować będziemy o ewentualnych utrudnieniach w dostępności obiektu.