Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy

W dniu 25 kwietnia 2008 r. o godz 10.00 w Hrubieszowie, w Parku Miejskim, odbędą się Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Reklamy

Organizacją i finansowaniem (zakupem nagród dla ratowników i pozorantów) imprezy zajmują się:
– Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie
– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
– Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w Hrubieszowie
– Urząd Miasta w Hrubieszowie
– Urząd Gminy w Hrubieszowie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie ufundował 50 kart I.C.E. dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach.

Członków Komisji Sędziowskiej zabezpiecza:
– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
– Powiatowa Komenda Policji w Hrubieszowie
– Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Hrubieszowie

Udział w Mistrzostwach wezmą zespoły ratowników ze wszystkich szkół średnich powiatu hrubieszowskiego oraz zespoły ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu.

Ratownicy udzielać będą pomocy na pozorowanych stacjach wypadków, oraz wykonywać będą resuscytację, czynności te będą oceniane przez Komisję.

Patronat nad Mistrzostwami objął Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w Hrubieszowie Pan Zdzisław Kosakowski.

Chętnych zapraszamy do obejrzenia przebiegu zawodów.

info
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie