Młode hrubieszowianki w finale XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Barbara Kusiak z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica i Dorota Kruk z Zespołu Szkół nr 3 (Kościuszko) w Hrubieszowie, nalazły się wśród trójki laureatów etapu diecezjalnego XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i będą reprezentować naszą diecezję w finale ogólnopolskim w Niepokalanowie.

Reklamy

 

Etap diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

(Diecezja zamojsko-lubaczowska)

Reklamy

 

W dniu 18.04 br. w Zamościu miał miejsce etap diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. W części pisemnej (test, 45 pytań o różnym stopniu trudności w tym dwa pytania otwarte) odbywającej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego uczestniczyło 37 uczestników (z 42 zakwalifikowanych) z 25 szkół z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej (Biłgoraj 4, Hrubieszów 3, Lubaczów 2, Oleszyce 1, Tomaszów Lubelski 3, Zamość 10, Szczebrzeszyn 1, Różaniec 1).

Do części ustnej zakwalifikowało się siedem osób [Ewelina Komosa z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, której opiekunem/katechetą jest p. Grażyna Skakuj (uzyskała 74 pkt. na 90 możliwych), Gabriela Małek z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Biłgoraju, której opiekunem/katechetą jest ks. Adam Malinowski (72), Wiktoria Tochman z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, której opiekunem/katechetą jest p. Bożena Kukułowicz (65), Dorota Kruk z Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, której opiekunem/katechetą jest p. Ewa Maria Mielniczuk (60), Kacper Biłant z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, którego opiekunem/katechetą jest p. Joanna Wójcik (59), Barbara Kusiak z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, której opiekunem/katechetą jest s. Bernadetta Kozieł (55), Martyna Dziupińska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, której opiekunem/katechetą jest p. Anna Serafin (50)], które zgromadziły największą ilość punktów.

Podczas części ustnej finaliści odpowiadali na drugi zestaw pytań z dwóch przygotowanych składający się z trzech pytań za 1, 3 i 5 punktów [pytanie za 1 pkt. – W jakiej miejscowości Paweł sprzeciwił się postępowaniu Piotra? (Ga 2,11); pytanie za 3 pkt. – Na czym polega budowa psalmów w formie akrostychów? (Wprowadzenie do Ps); pytanie za 5 punktów – Co dosłownie oznacza termin biskup? Podaj pięć znaczeń (Flp 1,1 i przypis)].

Najlepiej z pytaniami poradzili sobie: Barbara Kusiak, Ewelina Komosa, Dorota Kruk i to właśnie one pojadą do Niepokalanowa gdzie w dniach 4 – 5 czerwca br. odbędzie się etap ogólnopolski. Jeszcze wcześniej w dniach 10 – 11 maja będą miały miejsce bezpłatne XI Częstochowskie Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Górze, które mają wymiar formacyjno-szkoleniowy w ramach przygotowania do finału Konkursu.

Przewodniczącym komisji oceniającej w Zamościu był ks. dr Gabriel Cisek. Ponadto w skład oceniającego gremium weszli: dr Łukasz Kot – przewodniczący KSCCh oddział w Zamościu, Aleksander Śwircz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Ryszard Kot.

Przy sprawdzaniu prac pomagali: Henryka Kudyk, Michalina Maćkowiak, Danuta Kot, Halina Lauer, Maria Popielnicka, Ryszard Kot, Danuta Pasieczna, Ewa Pasieczna, Aleksander Śwircz i Krystyna Adamczuk.

Nagrody w etapie diecezjalnym ufundowali: Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu, Katolickie Radio Zamość oraz Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Św. Jana Pawła II w Lublinie.

Warto dodać, iż w trakcie etapu diecezjalnego odprawiona została mszą św. w intencji konkursowiczów i ich opiekunów/katechetów w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu pod przewodnictwem ks. kanonika Grzegorza Chabrosa proboszcza parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, dziekana dekanatu Tomaszów-Południe. Msze św. koncelebrował ks. Adam Malinowski. Oprawę przygotowali uczniowie z I LO w Zamościu oraz uczestnicy Konkursu (Karolina Mioduna – czytanie, Joanna Wróblewska – modlitwa wiernych, Ewa Zwolińska – śpiew psalmu, Wiktoria Tochman i Wojciech Pietryga – dary ołtarza, Szymon Zawada, Tymoteusz Zdybel, Mateusz Duma, Kacper Radliński – asysta, Patrycja Kryszczuk, Karolina Szeremeta, Dominika Dumała, Wiktoria Tochman, Kamila Duda, Agata Zgnilec – oprawa muzyczna) pod kierunkiem p. Bożeny Kukułowicz i ks. Jerzego Frankiewicza. Słowo do uczestników konkursu wygłosił J.E ks. bp dr Marian Rojek ordynariusz Diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Ofertę edukacyjną Wydziału teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przedstawił ks. dr Sławomir Korona. Uczestnicy Konkursu dowiedzieli się także o działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zamościu.

Przy organizacji konkursu pomagali ks. Marek Dobosz rektor kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu, p. Bożena Krupa dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, p. Stanisław Pasieczny artysta plastyk.

Patronat nad etapem diecezjalnym objął ks. bp dr Marian Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W bieżącym roku zakres tematyczny Konkursu obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów oraz List do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Laureaci ogólnopolskiego etapu mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Honorowy patronat nad całym konkursem obejmują: JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Łukasz Kot

(Przewodniczący, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Zamościu, Koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej)

fot. Organizatorzy