Młodzi Posłowie z Hrubieszowa

1 czerwca 2012 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się XVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wiodącym tematem tegorocznych obrad młodych polityków była „Szkoła demokracji”.

Reklamy

Nawiązuje on do myśli Janusza Korczaka związanych z potrzebą tworzenia warunków samorządności dla młodych ludzi.  

Sesje Sejmu DiM poprzedziło posiedzenie komisji (13 maja br.), podczas którego oprócz wybrania prezydium Sejmu, przygotowano projekt uchwały pod obrady młodzieżowego Sejmu oraz pytania do minister edukacji narodowej.

Posłami z Hrubieszowa są Stefan Omielski oraz Mateusz Szpyrka.

Z inicjatywy pana posła Marka Poznańskiego młodzi posłowie zorganizowali w Sejmie konferencje o wspieraniu samorządów uczniowskich (link do konferencji http://www.youtube.com/watch?v=DsnK4yDpPPU).

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Edyta Wolańczuk – nauczyciel historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.