Młodzi z Hrubieszowa laureatami konkursu wiedzy o zasadach BHP

W środę 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie odbył się etap regionalny XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod hasłem „Bezpiecznie od startu”.

Reklamy

 

Do konkursu przystąpiło 50 uczniów z terenu województwa lubelskiego odbywających zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Hrubieszowie reprezentowało czterech uczniów: Anna Flis, Patrycja Barczuk oraz bracia Sebastian i Krystian Jabłońscy, którzy są jednocześnie uczestnikami hrubieszowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy 3 – 12 w Chełmie.

Konkurs składał się z dwóch etapów części pisemnej i ustnej, obejmował zagadnienia z prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tegorocznej edycji konkursu laureatką I miejsca została Anna Flis, a II miejsca Sebastian Jabłoński – uczniowie 18 maja będą reprezentować Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie na etapie centralnym organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Konkurs odbywał się pod patronatem Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Okręgowego Inspektora Pracy, przy współpracy Lubelskiego Kuratora Oświaty i Zespołu Szkól Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Uczniowie kształcą się u hrubieszowskich rzemieślników – Anna Flis odbywa praktyczną naukę zawodu w Salonie „Oskar” Anety Szumskiej natomiast Sebastian Jabłoński jest uczniem w firmie Radosława Jurkiewicza Naprawa Pojazdów Samochodowych. W przygotowaniu młodzieży do konkursu pomogli Anna Matwiejczuk i Edward Matwiejczyk z firmy usługi BHP i P. Poż.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.
 

 

Moniaka Jabłońska

Piotr Szkalej