Młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z wizytą w Zakładzie Karnym

Wizyta w dniu 5 lutego 2014r. wywarła na młodych ludziach duże wrażenie. Na miejscu wszyscy przeszli szczegółową kontrolę. Na teren zakładu nie można było zabrać telefonów komórkowych, ani żadnych nośników pamięci.

Reklamy

Otrzymanie zgody na zwiedzanie tak specyficznej placówki, jaką jest Zakład Karny nie było łatwe, ale udało się, za co jesteśmy wdzięczni Dyrektorowi ppłk Januszowi Krotkiewiczowi.

Wizyta w dniu 5 lutego 2014r. wywarła na młodych ludziach duże wrażenie. Na miejscu wszyscy przeszli szczegółową kontrolę. Na teren zakładu nie można było zabrać telefonów komórkowych, ani żadnych nośników pamięci.

Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu Pana Dyrektora ppłk Januszowi Krotkiewiczowi  i mjr Pawła Różyńskiego. Panowie zapoznali młodzież z  historią zakładu, opowiedzieli o przeznaczeniu jednostki penitencjarnej, funkcjonowaniu w strukturze wymiaru sprawiedliwości, omówili funkcjonowanie organizacyjne Zakładu Karnego (poszczególne działy służb)  oraz metody i formy oddziaływania penitencjarnego.

Następnie wszyscy udaliśmy się na nową część Zakładu Karnego, mieliśmy okazję obejrzeć jeszcze niezamieszkałe cele, Zobaczyć jakie „luksusy” czekają na skazanych oraz na własne oczy przekonać się ile m2 (metrów kwadratowych) przypada na jedną osobę oraz przejść się po spacerniaku.

Składamy  Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom Zakładu Karnego gorące podziękowania za umożliwienie realizacji zadań wynikających z założeń innowacji pedagogicznej prowadzonych w naszym Ośrodku.

 

Info: PZPSW