MŁYN – Miłość pomiędzy wierszami

W czwartek 25 IX 2008 r. w HDK sympatycy poezji i piosenek mieli możliwość zapoznać się z twórczością i wykonawcami tego rodzaju muzyki, hrubieszowskimi poetami, aktorami, muzykami, piosenkarzami, bardami.

Reklamy

Całość była ułożona chronologicznie i stanowiła ciągłość. Treść tekstu mówionego zapowiadał tezę piosenki. Wieloosobowy zespół przewijający się przez scenę wykonywał swoje zadania w sposób luźny, łatwy i przyjemny dla oka i ucha. Każda osoba z teatru dysponująca innym głosem, treścią tekstu czy instrumentem muzycznym wprowadzała widza w różny nastrój, a mianowicie pogodny, smutny, radosny, żałosny, humorystyczny, a nawet kabaretowy.

Można by wiele jeszcze na ten temat pisać, ale żadne słowa pisane nie zastąpią bezpośredniej obserwacji tego, co się dzieje na scenie, dlatego mam nadzieję, że na następnym spektaklu, wielu hrubieszowskich mieszkańców uda się do Hrubieszowskiego Domu Kultury, aby podziwiać swoich, ba, często się dziwić, nawet nie wiedziałem/am , że ten sąsiad, ta sąsiadka, tak potrafi.

Reklamy

Koncert był również poświęcony 608 – letniej rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu przez Króla Polski Władysława Jagiełło.

***

MIŁOŚC POMIEDZY WIERSZAMI to rozważania o miłości:
– do siebie,
– do drugiej osoby ,
– do małej ojczyzny,
– do Boga,
zapisane słowami grupy założycielskiej oraz Katarzyny Czarneckiej, Edmunda Pokuty, Magdaleny Walczuk, Ewy Pachniewskiej, Marii Maciejewskiej i Renaty Tchórzewskiej.

Ponadto wśród wykonawców zobaczyliśmy jeszcze:
Katarzynę Sowierszenko, Martę Kowalską, Annę Fietko i Tomasza Żmudę.

Aranżacja muzyczna – Tomasz Brudnowski
Reżyseria – Magdalena Sielicka

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>