Mniej pieniędzy na szpital

Stanowisko RP w Hrubieszowie w sprawie pogorszenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

Stanowisko to z prośbą o interwencję hrubieszowskie Starostwo wysłało do: Pani Ewy Kopacz – Minister Zdrowia, Jacka Paszkiewicza – Prezesa NFZ, Andrzeja Kowalika – Dyrektora lubelskiego oddziału NFZ, posłów: Eugeniusza Grzeszczaka, Mariana Starownika, Tadeusza Sławeckiego oraz do prasy lokalnej (Dziennik Wschodni, TZ i Kronika Tygodnia).

Reklamy

Zmiany proponowane przez NFZ dla Hrubieszowskiego SPZOZ wyglądają następująco:

Chirurgia w ramach kontraktu na 2010 r. otrzymała z NFZ kwotę 3.573.241 zł.
Kwota proponowana na 2011 r. dla oddziału chirurgii wynosi 984.300 zł.

Podobnie jest w przypadku rehabilitacji.
Rehabilitacja: 2010 r. – 778.174 zł; 2011 r. – 497.729 zł

Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna: 2010 r. – 1.402.791 zł; 2011 r. – 942.149 zł

Stanowisko RP w Hrubieszowie w sprawie pogorszenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w powiecie hrubieszowskim

Jednym z podstawowych zadań samorządu powiatowego jest ochrona zdrowia mieszkańców Powiatu. Rada Powiatu w Hrubieszowie z wielkim niepokojem przyjmuje działania Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Lublinie powodujące ograniczenie dostępności do opieki zdrowotnej.

Decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Lublinie poprzez przyjęte kryteria kontraktacji usług medycznych, a przede wszystkim poprzez jednostronne, niesprawiedliwe i oderwane od rzeczywistych potrzeb społecznych ustanowienie tzw. obszarów kontraktowania stawiające na równym poziomie szpitale wojewódzkie i powiatowe w oczywisty sposób zagrażają dobru mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego.

Takie działania stanowią naruszenie przepisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wobec powyższego Rada Powiatu w Hrubieszowie wyraża stanowczy protest przeciwko decyzjom podejmowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Lublinie.

***

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie