Modernizacja Roku 2010

Konkurs

Reklamy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”, zapraszamy do udziału w XV Jubileuszowej Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2010”. Zgłaszać można obiekty, w których zakończono roboty budowlane w 2010 roku.

W tym celu należy pobrać, wypełnić i złożyć kartę uczestnictwa w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 22 lutego 2011 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

***

Źródło:
Starostwo Powiatowego w Hrubieszowie