Moja przygoda w muzeum

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 10 czerwca 2009 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum”. Konkurs został ogłoszony 9 marca 2009 roku przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Adresowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III i kl. IV-VI.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 22 maja br. włącznie.

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 78 prac, przy udziale 76 uczniów.
W konkursie wzięło udział 4 szkoły podstawowe. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III – 67 uczniów – 69 prac, z klas IV-VI – 9 uczniów – 9 prac.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania prac, różnorodność wykorzystanych materiałów, staranność i pomysłowość.
Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.
W dniu 26 maja br. komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

W przedziale klas I-III szkół podstawowych:

I nagroda – Karolina Hołdaś kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
II nagroda – Matylda Ślażyńska kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
III nagroda – Julia Wilkos kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
Jakub Kłoda kl. II Zespół Szkół w Kryłowie
Piotr Wielosz kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
Klaudia Chomiak kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
Anna Pękala kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

W związku z nadesłaniem małej liczby prac w przedziale klas IV-VI szkół podstawowych, zostały wyłonione tylko wyróżnienia.

Wyróżnienia:
Jacek Weremij kl. IV Zespół Szkół w Horodle
Anna Harpeniuk kl. VI Szkoła Podstawowa Matcze
Arleta Antoniak kl. IV Szkoła Podstawowa Matcze
Agnieszka Małyska kl. VI Szkoła Podstawowa Matcze

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu. Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Prace nagrodzone i wyróżnione wysłano do Muzeum Okręgowego w Toruniu na międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w muzeum”.

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009