Moja przygoda w Muzeum

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

11 czerwca 2010 r. na dziedzińcu Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, wyróżnień i upominków laureatom konkursu pod nazwą „Moja przygoda w Muzeum”.

Konkurs został ogłoszony 1 kwietnia 2010 roku przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Konkurs adresowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III i kl. IV-VI.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 28 maja br. włącznie.

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 59 prac, przy udziale 52 uczniów.

W konkursie wzięło udział 3 szkoły podstawowe. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III – 43 uczniów – 47 prac, z klas IV-VI – 9 uczniów – 12 prac.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania prac, różnorodność wykorzystanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 1 czerwca br. komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

W przedziale klas I-III szkół podstawowych:
I nagroda – Damian Traczuk kl. III Zespół Szkół w Kryłowie
II nagroda – Oskar Ciesielczuk kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
III nagroda – Mateusz Peczak kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
1. Eryk Ostrowski kl. I Zespół Szkół w Kryłowie
2. Krzysztof Kraczkowski kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
3. Agnieszka Traczuk kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
4. Patryk Kasztelan kl. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

W związku z nadesłaniem małej liczby prac w przedziale klas IV-VI szkół podstawowych, została wyłoniona jedna nagroda i dwa wyróżnienia
I nagroda – Karol Kuśmierek kl. VI Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienia:
1. Magdalena Majewska kl. V Szkoła Podstawowa w Nieledwi
2. Karolina Bubiełło kl. IV Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

zobacz zdjęcia »