Moja przygoda w muzeum – konkurs dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w muzeum”.

Reklamy

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Reklamy

MOJA PRZYGODA W MUZEUM

ELIMINACJE POWIATOWE

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych,

kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych,

konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych,

uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

 

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA mogą być:

muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne

za wyjątkiem muzeów martyrologicznych

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

poznanie zbiorów muzeum

wykonanie jednej pracy plastycznej, związanej tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją, które wywarły na nim największe wrażenie i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

 

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.

 

PRACA o formacie do A3 powinna zawierać podstawowe informacje (patrz tabelka do naklejenia na pracę). PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ !

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 03 czerwca 2015  roku na adres:

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3- go Maja 11, Tel. 084 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem Konkurs

 

ELIMINACJE odbędą się na początku czerwca br. Jury oceni prace w dwóch przedziałach klasowych I-III, IV-VI i przyzna nagrody i wyróżnienia, oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty

prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

 

Tabelka do naklejenia na pracę:

 

Moja przygoda w muzeum

Imię i Nazwisko

 

Wiek

Klasa

 

 

Tytuł

 

Nazwa i adres placówki kierującej na konkurs

 

Imię i Nazwisko opiekuna plastycznego