MON dofinansuje XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

12 maja w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie, podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na realizację projektu, w ramach którego zorganizowany zostanie XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016.

Reklamy

 

W dniu 12.05 (czwartek) w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie, podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na realizację przez Stowarzyszenie zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w ramach którego zorganizowany zostanie XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2016.

Na realizację tego zadania MON udzieliło Stowarzyszeniu „BPH” dotacji w kwocie 70 tys. zł., która zostanie przeznaczona m.in. na: zakupienie usługi nagłośnienia i oświetlenia sceny oraz usługi scenografa, zakwaterowanie i wyżywienie członków Rady Artystycznej, zatrudnienie konferansjerów, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu oraz  catering dla uczestników festiwalu, zakup nagród  dla uczestników festiwalu, którzy zajmą miejsca pierwsze, drugie i trzecie w kategorii solistów i zespołów, ubezpieczenie organizatorów festiwalu z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz promocję festiwalu w mediach, a także na obsługę realizacji zadania.

Partnerami Stowarzyszenia „BPH” przy realizacji zadania powierzonego przez MON są Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Przy realizacji zadania Stowarzyszenie „BPH” będzie współpracować także z Komitetem Organizacyjnym Festiwalu.

XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP – Hrubieszów 2016 odbędzie się w dniach od 3 do 6 listopada 2016 r.

 

 

info: Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski