9 grudnia 2023

Możesz pomóc!

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz kolejny wspomagają Stowarzyszenie Hospicjum Santa Galla w Łabuniach organizując na terenie szkoły sprzedaż zakreślaczy i odblasków z logo hospicjum.

Reklamy

Kupując gadżety możesz wspomóc hospicjum.  Uzyskane ze sprzedaży fundusze zostaną przeznaczone na zakup leków, środków opatrunkowych i środków higieny osobistej dla przewlekle chorych przebywających w placówce. Każda złotówka jest pomocą dla osób cierpiących. Jak mówił Jan Paweł II: „Tam gdzie jest człowiek cierpiący musi znaleźć się człowiek, który otoczy cierpiącego wsparciem”.

Misją Hospicjum Santa Galla jest działalność opiekuńcza i charytatywna oraz opieka nad dziećmi, młodzieżą,  rodzinami i osobami starszymi – przewlekle chorymi. Jeśli misja jest bliska Twoim odczuciom, to włącz się do akcji i kup zakreślacz oraz odblaski.

Reklamy

Informacje o hospicjum można znaleźć na stronie internetowej www.santagalla.pl.

 

               

Beata Tomaszczuk

Koordynator SKW (ZS nr 1 w Hrubieszowie)