Muzeum: Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

W dniach 15 i 16 września Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012, oprócz swoich stałych ekspozycji, przygotowało dla zwiedzających wystawę czasową „Zapomniane piękno” prezentującą rzeźbę sakralną.

Reklamy

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

We wrześniu Polska już po raz 20 bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Tegoroczne hasło brzmiało: „TAJEMNICE CODZIENNOŚCI”.

„Tajemnice codzienności” mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół. Odkrywajmy nieznane, przywołujmy zapomniane.

Muzeum im ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie po raz kolejny uczestniczyło w Europejskich Dniach Dziedzictwa.