Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zostało wyróżnione statuetką Króla Wł. Jagiełły!

W dniu 11.12.2015 r. w trakcie uroczystości z okazji półwiecznego Jubileuszu Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, wśród licznie z tej okazji zebranych zostało wyróżnione prestiżową nagrodą Miasta Hrubieszów statuetką Króla Polski Władysława Jagiełły.

Reklamy


Nagrodę tę wręcza się instytucjom i ludziom wybitnie zasłużonym dla miejscowej historii, kultury, sztuki, sportu, itp. Wniosek instytucji, stowarzyszeń, organizacji, osób indywidualnych, itd. Kapituła złożona z wcześniejszych laureatów zamieszkałych na stałe w Hrubieszowie rozpatruje go, po dyskusji i po głosowaniu rozstrzyga o akceptacji wniosku lub nie.

Statuetkę na ręce dyr. Hrubieszowskiego Muzeum Bartłomieja Barteckiego wręczyli: przewodniczący Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa Jerzy Leopold Krzyżewski i Vice – Burmistrz Miasta Hrubieszów Marta Majewska. 

Reklamy


Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta – Statuetki Króla Władysława Jagiełły:


Zespoły, instytucje, stowarzyszenia itp.:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

3. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

4. Zespół wokalno – instrumentalny „Lechici” przy Parafii MBNP w Hrubieszowie – 30-lecie zespołu 2013

5. 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie; Jubileusz 20 – lat – 2015

6. Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie; Jubileusz 50 lat- 2015


Osoby indywidualne:

1. Jerzy Buzek – premier, patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000 r.

2. bp Jan Śrutwa – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000

3. bp Sławoj Głódź – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000

4. ks. pr. Andrzej Puzon – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji, mentor „Lechitów”.

5. ks. pr. Kazimierz Gawlik – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji.

6. prof. Dr hab. Andrzej Kokowski – dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog w ziemi hrubieszowskiej z Gotami na czele.

7. prof. Wiktor Zin – minister, architekt, artysta, „Piórkiem i węglem”, pisarz.

8. Stanisława Burda – 50 lat pracy pedagogicznej, poetka, działacz kultury.

9. Jerzy Krzyżewski – działacz kultury, regionalista, przew. TRH.

10. Alfred Przybysz – działacz kultury, artysta rysunku i grafiki.

11. Marek Ambroży Kitliński – animator, praktyk i propagator kultury fizycznej oraz sportu, trener z sukcesami – 2007.

12. Grażyna Temporowicz – choreograf, twórca, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – 2007.

13. Leszek Opała – założyciel, aranżer i kierownik zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” – 2008.

14. Roman Gumiela – założyciel i prezes Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie – 2008.

15. Rafał Fedaczyński – dwukrotny olimpijczyk, uczestnik Mistrzostw i Pucharów Świata, Europy w chodzie sportowym – 2008.

16. doc. dr Jan Gurba – kierownik Katedry Archeologii UMCS w Lublinie związany z ziemią hrubieszowską – 2009.

17. ks. Stanisław Chomicz – m.in. przyczynił się do odzyskania budynku kościoła garnizonowego w Hrubieszowie – 2009.

18. ks. Waldemar Wiesław Malinowski – za działalność  w dziedzinie upowszechniania regionalizmu – 2009.

19. ks. prałat Tadeusz Pajurek – za całość działalności z uwzględnieniem Ziemi Hrubieszowskiej – 2010.

20. Shalom Omri – działacz stowarzyszeń żydowskich, pochodzenia hrubieszowskiego – 2010.

21. Stanisław Eugeniusz Bodes – wybitny malarz batalista, Jubileusz 45 lat pracy twórczej- 2011.

22. Andrzej Kulczyński – wieloletni trener LA Unii Hrubieszów, wychowawca wielu wybitnych sportowców, organizator imprez sportowych – 2011.

23. Ewa Mizdal – pierwsza olimpijka w barwach hrubieszowskiego klubu na IO Londyn 2012, brązowa medalistka Mistrzostw Europy – 2012

24. Henryk Lebiedowicz – twórca hrubieszowskiej sekcji podnoszenia ciężarów MKS Unia Hrubieszów, wieloletni trener i nauczyciel w-f, międzynarodowy sędzia PC – 2012.

 

Razem – 30Opracował – Marek A. Kitliński (mak)