Myślę – więc żyję zdrowo

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie przystąpili do konkursu na najciekawszą ulotkę lub hasło promujące zainteresowania, ciekawe spędzanie czasu wolnego oraz życie wolne bez używek.

Poprzez realizację niniejszego konkursu w głównej mierze chcielibyśmy zachęcić młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, poznawania pasji kolegów, poszukiwań swoich zainteresowań i rozwoju hobby, które mają ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości, w wychowaniu, a także w nauczaniu.

Reklamy

Organizowane w naszym gimnazjum zajęcia mają na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w teatrze szkolnym „Gemma”, zespole wokalnym, klubie europejskim „Archimedes”, kole plastycznym „Pantimento”, kole tańca nowoczesnego oraz zajęciach SKS.

tekst i foto:
Gimnazjum nr 1

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009