Na sesji o podatkach i inwestycjach

Radni Hrubieszowa ustalili wysokość przyszłorocznych podatków. Podczas sesji w piątek 25 listopada zadecydowali, że wszystkie będą wyższe średnio o 4 procent.

Reklamy

– Jest to podwyżka nieznaczna, bo w granicach inflacji, która wynosi 4,2 procent – tłumaczy sekretarz miasta Czesław Podgórski. Nie dotyczy to podatku rolnego, który jest obliczany na podstawie ceny kwintala żyta. Górna granica podana przez Główny Urząd Statystyczny wynosi 74 złote, ale radni Hrubieszowa obniżyli ją do 50 złotych.

Podczas piątkowych obrad rada zgodziła się też na sprzedaż działek na cele inwestycyjne. Chodzi o nieruchomości w osiedlach „Lipice” i „Sławęcin”, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz działki w rejonie ul. Nowej, na których może powstać biogazownia. Do władz miasta zgłosiło się już kilka firm zainteresowanych taką inwestycją, ale czy nieruchomości zostaną w ten sposób zagospodarowane jeszcze nie wiadomo. W lutym przyszłego roku ma być ogłoszony przetarg na sprzedaż terenów inwestycyjnych.

Radni zmienili też statut Młodzieżowej Rady Miasta. Oprócz poszczególnych placówek oświatowych swoich przedstawicieli będą w niej mieć także organizacje harcerskie i sportowe. W 15-osobowej radzie zasiądzie dwóch ich reprezentantów, pozostali członkowie rady będą pochodzić z poszczególnych szkół.

***

XVI Sesja Rady Miasta

***

Źródło: www.ias24.eu