9 grudnia 2023

Nabór do Służby Więziennej, w tym do Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Rozpoczęła się procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, w tym do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Ogółem do obsadzenia jest ponad 40 stanowisk w zakładzach karnych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dokumenty można składać w działąch kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 22 maja 2019 r.

Reklamy

 

Więcej informacji na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-jednostkach-penitencjarnych-okregu-lubelskiego%201