Nabór kondydatów na strażaków PSP

Informuję, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie prowadzi nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko: stażysta docelowo ratownik – kierowca.

Reklamy

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać następujące wymagania:

1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

Reklamy

2. wykształcenie co najmniej średnie,

3. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),

4. nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. prawo jazdy kategorii C (co najmniej potwierdzenie zdania egzaminu).

 

Wiecej nformacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPPSP w Hrubieszowie.