9 grudnia 2023

Nabór młodych zdolnych


Hrubieszowski Dom Kultury

Zaprasza

dziewczynki w wieku 6-9 lat uzdolnione tanecznie na zajęcia taneczno-teatralne

br />W programie: zajęcia rytmiczne, tańce połączone z małymi formami teatralnymi.

Reklamy

Zapisy przyjmuje instr. Joanna Błaszczak
pokój nr 14/I piętro