Nabór na stanowisko doradcy w Biurze Doradczym w Hrubieszowie

W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany – program aktywizacji na terenie podregionu Gotania”, Fundacja „Podaj Dłoń” z Trzeszczan oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie ogłaszają nabór na stanowisko DORADCY w Biurze Doradczym w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane prawo, administracja, nauki społeczne…lub pokrewne
 • znajomość podstawowych zagadnień prawnych
 • ogólna znajomość problemów społecznych (bezrobocie, wykluczenie społeczne, ekonomia społeczna itp.) 
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem poradnictwa obywatelskiego,
 • dobra znajomość programów komputerowych: EXCEL, WORD, poczta elektroniczna.
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność.


Zakres obowiązków:

 • udzielanie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz możliwościach uzyskania wsparcia
 • wskazywanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania, a zwłaszcza przysługujących środków odwoławczych,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji 
 • organizacja Dni Kariery w szkołach na terenie podregionu Gotania
 • organizacja pracy Biura Doradczego
 • udzielanie informacji osobom chcącym założyć działalność gospodarczą

 

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia w formie umowy o pracę w wymiarze 3/4  etatu
 • pracę w doświadczonym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego życiorysu oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem kwalifikacji na wskazanym stanowisku na adres:

Biuro Fundacji „Podaj Dłoń”

ul. 3 Maja 37
22-500 Hrubieszów
podaj.dlon@op.pl

lub

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin


Szczegółowe informacje:

Fundacja „Podaj Dłoń”
tel. 84 696 48 80
podaj.dlon@op.pl

Fundacja „OIC Poland”
tel. 081 710 46 45.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca 2014 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych).