Nabór na stanowisko ds. architektury

Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru na stanowisko ds. architektury w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko ds. architektury w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie wybrano Pan Edwarda Przyczynę. zam. Hrubieszów.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr720/2006 z dnia
8 sierpnia 2006 roku po przeanalizowaniu złożonych ofert wybrała ofertę Pana Edwarda Przyczyny, stwierdzając, że spełnia ona wymagania konieczne, jak i dodatkowe ogłoszone
w konkursie.

Kandydat posiada wykształcenie średnie techniczne, ponad 20 – letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane.