Nabór niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza nabór niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotację dla II konkursu grantowego w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza nabór niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotację dla II konkursu grantowego w ramach projektu: 

„ Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” 
działanie: „ Prowadzenia Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu 
Grantowego Przedsiębiorczości”

Projekt realizowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Szczegółowe informację dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl, 
w zakładce Zaproszenia do składania ofert – Personel projektu.

http://www.gotania.sppw.pl/

Dokumenty przyjmowane będą do 04.10.2012r.

Projekt realizowany przez Gminę Miejska Hrubieszów z partnerami samorządowymi: 
U.G. Dołhobyczów, U.G. Hrubieszów, U.G. Komarów-Osada, U.G. Mircze, 
U.G. Tomaszów Lubelski, U.G. Trzeszczany, U.G. Tyszowce, U.G. Uchanie, 
U.G. Werbkowice oraz partnerem instytucjonalnym 
Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny