Nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia azbestu

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2015 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Reklamy

 

Program realizowany będzie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu  pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

 

Do dofinansowania kwalifikują się całkowite koszty:

  • usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest poprzez dofinansowanie demontażu, odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu  odpadów zawierających azbest;
  • usunięcia odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych i unieszkodliwienia tych odpadów.

UWAGA: do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem  i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

            

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe składają wnioski w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15.Spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski, na zasadach określonych w regulaminie, w Regionalnym Biurze Projektu w Lublinie.

           

Wnioski będą przyjmowane w dniach: 3 – 28 listopada 2014r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl. Dodatkowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela Gminny Koordynator –  Pan Andrzej Lisowski (tel. 84 696 23 80 wew. 55).


Do pobrania:

 

UM Hrubieszów