18 lipca 2024

Nadanie imienia ks. Stanisława Staszica Gimnazjum Zespołu Szkół nr 2

W dniu 1 czerwca 2012 roku odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Stanisława Staszica Gimnazjum działającym przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie oraz ceremonia przekazania szkole Sztandaru.

Reklamy

O godzinie 10:00 w kościele pw. św. Mikołaja celebrowano Mszę Świętą w intencji szkoły. Podczas Mszy śpiewała młodzież gimnazjum przy akompaniamencie Łukasza Machulskiego. Oficjalne uroczystości odbyły się w auli szkoły.

 

Publiczne Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica

Reklamy

Najstarsza w powiecie i jedna z najstarszych szkół na Lubelszczyźnie (od 1810 r. szkoła podwydziałowa, a od 1824 r.,  dzięki staraniom ks. Stanisława Staszica,  wydziałowa) powraca do  tradycji sięgających  początków odrodzonej państwowości polskiej.  W 1918 r. dekretem ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Jana Łukasiewicza, upaństwowiono utworzone rok wcześniej przez księdza Melchiora Juścińskiego Prywatne Gimnazjum Męskie, nadając mu nazwę Gimnazjum Państwowego im. Stanisława Staszica.

Historię szkoły, uwarunkowaną  dziejami państwa polskiego w okresie międzywojennym, wojny i okupacji, a następnie nowymi, powojennymi realiami ustrojowymi i społecznymi, wyznaczały kolejne zmiany w systemie oświaty. W wyniku reorganizacji w 1929 r. powstało Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne noszące imię Stanisława Staszica, natomiast ustawa z 1932 r. wprowadziła szkołę w nowe struktury organizacyjne: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. Od 1937 r. szkoła nosiła nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica.

Reklamy

Okres okupacji hitlerowskiej nie przerwał ciągłości procesu edukacyjnego. Wprawdzie w myśl polityki oświatowej okupanta nauczanie ograniczało się do Polskiej Szkoły Handlowej, to jednak przy efektywnej i ofiarnej pracy grona pedagogicznego (które w przeważającej części stanowili nauczyciele przedwojennego gimnazjum) kontynuowano naukę w tajnych strukturach dawnego gimnazjum i liceum.

Po wyzwoleniu Hrubieszowa, z początkiem roku szkolnego 1944/1945 powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Kupieckie, w skład którego weszły Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum Humanistyczne oraz Czteroletnie Gimnazjum Kupieckie.

Powojenne zmiany struktury szkolnictwa wprowadzały od roku szkolnego 1946/1947 trzyletnie Gimnazjum Ogólnokształcące, natomiast w związku z reformą szkolnictwa od września 1948 r. istniało Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica. Od 1 września 1950 r. placówka funkcjonowała jako Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. Kolejna zmiana z 1977 r. wprowadzała nową nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, który tworzyły: Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica, Liceum dla Dorosłych im. Komisji Edukacji Narodowej i (krótko) Studium Medyczne.

Historia zatoczyła koło – w wyniku kolejnej reformy systemu edukacji, z dniem 1 września 2000 r. przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Staszica powstało Publiczne Gimnazjum Powiatowe.

Z perspektywy niemal dwunastu lat istnienia można stwierdzić, że uczniowie gimnazjum swoją postawą, poziomem wiedzy, wszechstronnością zainteresowań i działań, również na rzecz środowiska lokalnego, pokazali, że są godnymi następcami tych, którzy przed kilkudziesięciu laty zdobywali wykształcenie w szkole noszącej imię, związanego z ziemią Hrubieszowską, wybitnego Polaka.

 

Tekst: ZS nr 2 Hrubieszów