29 września 2023

Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

Wszystkie Instytucje i ich przedstawicieli oraz osoby, którym leżą na sercu losy sportu szkolnego w powiecie hrubieszowskim zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Reklamy

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                                                 Hrubieszów 10.10.2012
w Hrubieszowie

Do Wszystkich,

Reklamy

którym leżą na sercu

losy sportu szkolnego

Reklamy

w powiecie hrubieszowskim

Wszystkie Instytucje i ich przedstawicieli oraz osoby, którym leżą na sercu losy sportu szkolnego w powiecie hrubieszowskim zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, które odbędzie się w czwartek 25 października o godz 15:30 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16.

W wypadku nie zgromadzenia się wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin wyznaczono na godz. 15:45.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego PSZS Hrubieszów
2. Informacja o temacie zebrania
3. Wybór Przewodniczącego zebrania
4. Powołanie protokolanta zebrania
5. Zatwierdzenie porządku zebrania
6. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu PSZS oraz Komisji Rewizyjnej
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Uchwalenie metody głosowania
9. Głosowanie
10. Ogłoszenie wyników wyborów
11.  W wypadku nie wybrania nowego Zarządu podjęcie uchwały o podtrzymaniu zawieszenia zawodów powiatowych SZS
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Hrubieszowie