Hrubieszów: Nadzwyczajnej sesji nie będzie

Przewodniczący Rady Powiatu hrubieszowskiego Józef Kuropatwa podjął decyzję o tym, że sesja nadzwyczajna nie zostanie zwołana w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Reklamy

Przypomnijmy, że 31 marca do przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie wpłynął wniosek podpisany przez 7 radnych opozycji o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Powodem jest dramatyczna sytuacja epidemiczna w powiecie i konflikt w hrubieszowskim szpitalu.

W ostatnich tygodniach, w związku z nadejściem trzeciej fali epidemii, notuje się rekordowy wzrost liczby zachorowań w powiecie hrubieszowskim, w porównaniu do innych powiatów województwa lubelskiego – pisali radni opozycji w swoim wniosku. – Dodatkowo, w przestrzeni publicznej, w prasie oraz mediach elektronicznych i społecznościowych, systematycznie spotykamy się z informacjami o konflikcie Starosty Hrubieszowskiego i Zarządu Powiatu z Dyrekcją SP ZOZ, a nawet uwłaczającymi dobrym obyczajom dyskusjami pomiędzy niektórymi radnymi Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Sytuacja ta nie sprzyja działaniom nakierowanym na walkę z pandemią i budzi u mieszkańców powiatu słuszne zaniepokojenie o bezpieczeństwo zdrowia i życia.

Dlatego uważamy, że dla uspokojenia powstałych emocji konieczna jest rzetelna ocena istniejącego stanu, a podmiotem najbardziej uprawnionym do tego jest Rada powiatu, jako organ, który SP ZOZ utworzył i jest ustawowo uprawniony do dokonywania takich ocen.

A oto treść informacji przewodniczącego rady w odpowiedzi na złożony wniosek:

Hrubieszów, dnia 1 kwietnia 2021r.

W związku z złożeniem w dniu 31 marca 2021r. przez grupę uprawnionych radnych, wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu, informuję, że w trosce o życie i zdrowie wszystkich osób mogących uczestniczyć w sesji  oraz z uwagi na obowiązek przestrzegania  zaostrzonych ograniczeń i obostrzeń na terenie kraju do dnia 9 kwietnia 2021r., w związku z rozprzestrzenianiem  się epidemii, a wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512; z późn. zm.), sesja nadzwyczajna nie zostanie zwołana w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Ponadto z uwagi na wysoki wskaźnik zachorowań na COVID -19 na terenie Powiatu Hrubieszowskiego oraz bardzo dużą liczbę przypadków zakażenia wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, gdzie miałaby odbyć się sesja, nie jest możliwe z uwagi na powyższe okoliczności, zapewnienie w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków dla osób biorących udział w sesji.

Informuję ponadto, że sesja zwyczajna planowana jest w połowie miesiąca kwietnia, co uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju  i powiecie.

 Z poważaniem

 Józef Kuropatwa

Przewodniczący rady Powiatu


Zobacz też:

Hrubieszów: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu

Hrubieszów: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu

LubieHrubie na Instagramie